Åpen dag for seniorer!


Åpen dag seniorer - brosjyre

Den 24. juni 2015 kommer Brannvesenet Midt til å invitere alle seniorer til Brannstasjonen i Steinkjer.

Hva er «Åpen dag for Seniorer»?

I vårt samfunn finnes det ulike former for risikoutsatte grupper. En av disse gruppene, som vi og andre brannvesen har økt fokus på, er personer med redusert funksjonsevne pga. alder. Tap av funksjon kan hindre de eldre i å ta vare på sin egen brannsikkerhet. Dette er i tillegg en gruppe som omkommer ofte i brann. Derfor ønsker vi å komme i kontakt med akkurat denne gruppen.

«Åpen dag for Seniorer» er et prosjekt av Brannvesenet Midt IKS som gjennomføres for aller første gang.

Vår målgruppe er personer som ikke har muligheten å bruke vanlige slokkemidler, ta være på sin egen brannsikkerhet hjemme og har en redusert funksjonsevne pga. alder.

Hva kommer til å skje den dagen?

Dagen handler om å gi DEG en tryggere hverdag! Derfor kommer vi til å ha forskjellige informasjonsstands.

  • En 6 kg apparat er tung og røykvarslerbatteriet er vanskelig å skifte. I forbindelse med det kommer vi å presentere forskjellig alternative slokkemidler og varslingsmetoder.
  • Har du et ildsted og har spørsmål om feiing? Da kan du snakke med vår feierformann Njål Gran.
  • Visse forsikringer kan støtte ditt engasjement for brannvern. Derfor kommer Gjensidige for å gi deg mer informasjon om det.

Det er viktig å ikke bare se på slokkeutstyret. Den som ønsker det, vil få mulighet til å prøve på brannslokking.

Selvfølgelig blir det kaffe og vafler, og hvis du har alltid drømt om å sitte i en brannbil og kanskje kjøre med vår lift, er du velkommen til å prøve dette også.

Spørsmålene vi håper å gi deg svar på er:

Hvordan skal jeg forholde meg når det brenner, hva bør jeg ha hjemme og hvordan kan jeg best sikre deg mot brann?!