Brannøvelse hjemme! 15.09.2015


Øvelse gjør mester!

Nettopp fordi dere må finne den ordningen som passer familien best, er det viktig at dere øver. I en brannøvelse bør man trene praktisk på evakuering av huset. Prøv ulike rømningsveier fra flere rom, og tenk dere mulige scenarier. Kontroller at rømningsveiene er lett tilgjengelige, og at dører og vinduer enkelt kan åpnes fra innsiden. Vurder om det er behov for ekstra hjelpemidler som rømningsstiger eller lignende. Bli enige om hvem som går først og hvem som går sist. Etter brannøvelsen bør familien sette seg ned i noen minutter for å evaluere. For hver gang man øver finner man kanskje noe som kan gjøres bedre, og på denne måten blir både barn og voksne tryggere på hva de skal gjøre i tilfelle brann. Gjenta øvelsen jevnlig – minst to ganger pr. år.

I dag bør det utføres en brannøvelse hjemme! For første gangen har vi også utført det hos oss! Karita, vår renholder, reagerte fantastisk. Hun varslet alle i huset og sørget for at alle kom seg ut!

Slokkeutstyret var rask på plass! IMG_6530

Karita hadde full oversikt!Karita

 

 

Vår røykdykkere gjorde seg direkte ferdig til innsats! Terje Moen gav de siste instruksjonene!
røykdykkere

Og det viktigste: Vår oppsummeringsmøte! Hva gikk bra? Hva gikk dårlig? Hvordan kan vi forbedre oss til neste gang?oppsummeringsmøte