Mangler kunnskap om trygg evakuering av funksjonshemmede


Firefighters rescue accident victim. Outdoor. Night
Firefighters rescue accident victim. Outdoor. Night

Funksjonshemmedes brannsikkerhet settes i fare av kunnskapsmangel og uklare regler, advarer branningeniør som har studert evakueringsløsninger.

Les mer:http://www.handikapnytt.no/index.asp?id=84434