Aksjon boligbrann 2015


Vi gleder oss til å treffe deg!

Den her uken besøker vår forebyggende avdeling, sammen med det lokale eltilsynet, så mange husstander som mulig i våre distrikter. I forbindelse med aksjon boligbrann hjelper vi deg til å skifte røykvarslerbatterier og stiller deg noen få spørsmål.

Hvis du er usikker om den personen på døren er fra Brannvesenet Midt, ring til sentralbordet: 464 46 000.

Aksjon boligbrann
Aksjon boligbrann er en årlig landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige. Representanter fra brann-/feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn står for den lokale gjennomføringen.

Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en tre-dagers landsomfattende boligkontroll.

Røykvarslerens dag 1. desember
På denne dagen fokuserer vi på at alle husstander skal ha fungerende røykvarslere. Dette innebærer testing hver måned og batteriskifte hvert år, med mindre man har røykvarslere med ti-års batteri, er tilkoplet det elektriske anlegget i boligen eller har FG-godkjent brannalarmanlegg. Aksjonen framhever også betydningen av å ha flere røykvarslere og at disse sammenkoples.

Tre-dagers boligkontroll
Disse dagene er det lagt opp til at brann-/ feiervesen og DLE skal oppsøke flest mulig husstander for å ta en enkel kontroll, med vekt på veiledning og informasjon. Hvert år besøker Aksjon boligbrann 30-40 000 boliger over hele landet. Det er utarbeidet egne kontrollskjemaer som kontrollørene benytter ved boligbesøk. Boligeiere er ansvarlig for brannsikkerheten i eget hjem. Derfor har prosjektgruppen også laget en sjekkliste for egenkontroll som man kan følge for å redusere brannrisikoen.