OBS: Stor gressbrannfare


bål

Hva betyr dette gress- og lyngbrannfare?

Med bakgrunn i lite nedbør og vind er det enkelte steder veldig tørt i terrenget. Dette medfører at det er en betydelig økt fare for brann og brannspredning. Den lokale gress- og lyngsbrannfare stiger inntil det kommer nedbør av betydning.

Er det bål- /ildforbud?

Vedrørende bruk av åpen ild/behandle brannfarlige gjenstander utendørs
Med bakgrunn i lite nedbør og vind er det enkelte steder veldig tørt i terrenget. Dette medfører at det er en betydelig økt fare for brann og brannspredning.

I den forbindelse har det kommet flere henvendelser til Brannvesenet Midt IKS om det skal innføres forbud mot bruk av åpen ild utendørs. Med bakgrunn i dette ønsker Brannvesenet Midt IKS å informere forbudet som allerede gjelder (forbudet er ikke hjemlet av Brannvesenet Midt IKS).

Brann og eksplosjonsvernloven §5, 1 ledd:
–  Enhver plikter til å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

Forebyggende forskriften §3, 1 og 2 ledd:
– Enhver plikter til å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.
– Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

I de områder hvor det er tørt og vind og risiko forbudt å oppgjøre ild. Dette med bakgrunn i aktsomhetskravet og det generelle forbudet som allerede ligger til grunn, hvis det er fare for at det kan føre til brann.

Videre vil det være vanskelig for Brannvesenet Midt IKS å innføre et generelt forbud til hver enkelt kommune. Dette med bakgrunn i at det er store lokale variasjoner i kommunen mht faren for brann og brannspredning. Eksempelvis er det enkelte steder betydelig snømengder, mens andre steder er det ingen snø.
Det minnes om at uforsiktighet med åpen ild eller brannfarlige gjenstander, kan medføre straffeansvar og erstatningsansvar.

 

Hvordan vurderer jeg om det er trygg?

Selvfølgelig kan du kontrollere selv, om vegetasjonen og marken er tørr. Når det er mye vind og lite nedbør stiger faren.
Du kan sjekke OBS- varsler på det meteorologiske institutt:
http://met.no/OBS-varsel/