Vanskelige kjøreforhold


Bil i snø

I noen av våre kommuner har det vært og har blitt vanskelige kjøreforhold pga. mye bløtt nysnø!

Kjør forsiktig !! Det er skumle kjøreforhold enkelte steder i Trøndelag. Det er dårlige kjøreforhold. Bruk lite ekstra tid og har tålmodighet med brøytebilene og redningsmannskapene! Man må anpasse farten og kjøre etter forholdene. Vi har fått fuktig nysnø som blir nedkjørt på vegene.

Planlegg lite ekstra tid når du skal ut og kjøre!