Åpen dag for seniorer 2016


Hva er «Åpen dag for Seniorer»?

For andre året på rad, arrangerer Brannvesenet Midt IKS, “Åpen dag for seniorer”.

Eldre personer er en risikoutsatt gruppe i vårt samfunn. Vi ønsker å gi de mer støtte i forbindelse med forebyggende arbeid. Det er viktig å kunne forebygge selv, når man har eller senere får en funksjonsnedsettelse. Men, de fleste tiltak gjelder ikke bare seniorer, men også for resten av samfunnet!

Alle kan forebygge brann i sitt hjem og kan finne et slokkemiddel som passer for seg. Dette gjelder både med tanke på vekt, slokkeeffekt, plassering og kunnskapen om slokkemiddelet.

Vedlikehold og utskifting av batterier i røykvarsleren kan bli en utfordring når en ikke har like god balanse lengre. Hva kan jeg gjøre med det?

Det er derfor arrangerer vi denne dagen! Vi ønsker å vise fram eksempler på hva som finnes av utstyr og hvordan man kan skaffer seg det man trenger.

Hva kommer til å skje på denne dagen?
Vi tilbyr en hyggelig og uformell prat om sikkerheten hjemme hos deg. Du har muligheten til å prøve slokkespray og evt. andre slokkemidler.

Selvfølgelig blir det kaffe med vafler og tilbehør.

I tillegg har vi invitert Gjensidige Forsikring.

Vi benytter også anledningen til å informere om Trygghetsalarmtjenesten vi driver i samarbeid med Steinkjer kommune.

Hvis det er noen som har spørsmål ang. feiing, vil det bli mulighet til å snakke med en av våre feiere.

Åpen dag for eldre brosjyre 2016

Åpen dag for eldre brosjyre 2016 – utskriftversjon

Velkommen!

Dato:         23.06.2016

Tidspunkt: Kl. 10-12

Plass:       Brannstasjonen i Steinkjer