Leder – forebyggende avdeling


Brannvesenet MidtBrannvesenet Midt IKS, er brann- og feiervesen for eierkommunene Steinkjer, Inderøy, Verran, Namdalseid, Osen, Snåsa, Røyrvik og Lierne. Området har ca. 38 000 innbyggere og er på 10 600 kvm2. Det er totalt 150 hel- og deltidsansatte i vår organisasjon.

Leder – forebyggende avdeling

Nåværende leder går av med pensjon, vi søker derfor etter hans etterfølger. Stillingen er en spennende, omfattende og krevende lederstilling i ett av regionens største brannvesen. Leder forebyggende inngår som en del av selskapets ledergruppe. Stillingen har ansvaret for brannvesenets forebyggende oppgaver og vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med høye krav til den enkelte.

 Ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring med offentlig forvaltning
  • Utdanning fra universitet/ høgskole
  • Ledererfaring
  • Gjerne erfaring med ROS-arbeid
  • Førerkortklasse; minimum klasse B
  • Gjennomført godkjent formell utdanning etter § 7-9 i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, eller være villig til å gjennomføre denne etter tiltredelse

Personlige egenskaper:

Vi søker en person som foruten gode lederegenskaper, har evne til å se – og handle i samsvar med brannvesenets samlede behov og mål. Vi ønsker oss en utadrettet leder med stå-på-vilje, som er tydelig, løsningsorientert og fleksibel, og godt humør. Vår nye leder må være samfunnsorientert og ha evne til nyskaping og helhetlig tenking, samt forståelse av selskapets organisasjon og styringssystemer. Ha gode kommunikasjonsegenskaper og kunne samarbeide i team. Være strukturert og analytisk. Ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale. God pensjonsordning i KLP. Kontorsted ved Steinkjer brannstasjon. Krav om fremleggelse av utvidet politiattest ved tilbud om ansettelse. Stillingen kan bli tillagt vaktordning.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse brannsjef Håvard Bye, tlf. 934 91 599.

Søknad merket «Leder forebyggende» sendes til:
Brannvesenet Midt IKS
Postboks 2033
7707 Steinkjer

Eller sendes elektronisk til [email protected]

Søknadsfrist: 20.06.2016.