STOR JUBEL IDAG!!


ARNSTEIN KVELDSTADDET STORE BRANNLØFTET

STOR JUBEL IDAG!!
VI HAR FÅTT EN AV 12 BRANNBILER I FORBINDELSE MED DET STORE BRANNLØFTET FRA GJENSIDIGESTIFTELSEN.
De nye bilene setter standarden for det fremtidige brann-Norge. Særlig tror vi de fremskutte enhetene vil bidra til raskere fremkommelighet til åsted, som igjen kan bidra til å redde flere liv.