Desinfisering av fiskeutstyr- IKKE på brannstasjonen i Steinkjer


I år skal vi IKKE ha DESINFISERING AV FISKEUTSTYR på brannstasjonen i Steinkjer. Det er ikke avklart hvor det skal være enda.
Elveutvalget kommer seinere med mer informasjon om hvor desinfiseringen skal gjennomføres.
Informerer gjerne venner, familie og kolleger om denne endringen!fiskebrosjyre