Vi kommer ikke lenger til å gi tillatelse til oppskyting av fyrverkeri (Unntatt nyttårsaften) til privat personer.


Med bakgrunn i noen uheldige hendelser vil det nå ikke blitt gitt tillatelse til oppskytning av fyrverkeri lengre til privat personer. Arrangementer som private bryllup, bursdager vil ikke være tilfredsstillende grunn for oppskytning. Det kan bli gitt tillatelse til avskyting av fyrverkeri for større offentlige arrangement som f. eks Steinkjer festivalen.