Viktige nødnummer


VIKTIGE NØDNUMMER i Norge.
Alle oppfordres til å skrive ut denne plakaten. LAGRE gjerne på telefonen.

 

viktige nødnummer