Skogbrannfare


Skogbrannindeksen fra Yr forventer at vi går fra «lite fare» til «fare» (gul) denne helgen. Skogbrannfaren kan variere ifm. lokale forhold.

Vær derfor forsiktig med åpen ild utendørs. Hvis brannfaren blir spesielt stor kan vi nedlegge forbud mot all type brenning. Skulle det bli aktuelt, finner du det ut her på Facebook og på hjemmesidene våre www.brannmidt.no .

https://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html

Bål