Brannvern på mange språk


“Brannsikker bolig” er en digital brosjyre som gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet i hjemmet på 35 språk. Det er også laget en kort informasjonsfilm basert på brosjyren, tilgjengelig på 13 språk.

“Brannsikker bolig” er utarbeidet av Norsk brannvernforening med støtte fra Finans Norge. Ta kontakt ved ønske om ytterligere språkversjoner, så sjekker vi om vi kan få det til.

Brannvern på mange språk