Brannvesenet frykter flere omfattende boligbranner


Brann på natten er vanskelig å oppdage: IKKE bruk elektrisk utstyr på natten

Det kan ta mye lengre tid å oppdage en brann når du sover. I verste fall våkner du aldri pga. røykgassforgiftning. Brannvesenet fraråder å ta i bruk strømkrevende elektriske apparater på nattestid eller når du ikke er hjemme.

Brent vaskemaskin

Hvis du velger likevel å benytte deg av slike produkter, bør du sikre deg på absolutt beste måte.
Dette kan du gjøre:

  • Røykvarslere i alle rom = Får tidligst mulig varsling
    • Dette kan man gjøre ved å investere i røykvarsler i alle rom. Disse produktene bør stå sammenkoblet med varsler der man sover for tidligst mulig varsling.
    • Elektronisk husholdningsutstyr har vært medvirkende til 310 bygningsbranner i Norge siden 1. januar 2016, viser tall i statistikken til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Av disse brannene har 142 har vært på kjøkken, 62 i våtrom og 41 i kjeller. De øvrige fordeler seg på andre type rom.
  • Vedlikehold utstyret = Rengjøring, utbytting
    • Rengjør utstyret! F.eks. Tøm lofilter, sjekk stikkontaktene og søke kunnskap hos en elektriker dersom det er brune flekker på støpselet eller i stikkontakten. Samt hvis det er skader på mobilladeren din = bytt den ut!