Velkommen til beredskap

Beredskapsavdelingen har ansvaret og ivaretar brannvesenets direkte innsats ved brann, ulykker og akutt forurensning i regionen.

Beredskapsavdelingen er den største avdelingen med 120 mannskaper, fordelt på 8 brannstasjoner og 2 depot. Hovedstasjonen ligger i Steinkjer og det er stasjoner i de andre eierkommunene Inderøy, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Lierne og Røyrvik. I Lierne er det to stasjoner Nordli og Sørli. Depot er i Nord-Statland (Namdalseid) og Sætervika (Osen)

Det er en 4-delt overbefalsvakt for regionen.

Trykk på kommunenavn for informasjon om hver stasjon.