Velkommen til beredskap

Beredskapsavdelingen har ansvaret og ivaretar brannvesenets direkte innsats ved brann, ulykker og akutt forurensning i regionen.

Beredskapsavdelingen er den største avdelingen med 163 mannskaper, fordelt på 8 brannstasjoner og 1 depot. Hovedstasjonen ligger i Steinkjer og det andre stasjoner er i Inderøy, Malm, Snåsa, Osen, Verdal, Røyrvik og Lierne. I Lierne er det to stasjoner Nordli og Sørli. Depot i Sætervika (Osen)

Det er en 5-delt overbefalsvakt for regionen.

Trykk på kommunenavn for informasjon om hver stasjon.

brannslukker

KONTROLL AV SLOKKEUTSTYR

Brannvesenet Midt IKS kontrollerer håndslokkere og brannslanger.

Kontroll er viktig for å forsikre seg at apparatet virker som forutsatt.

TKEZ-CFC600A-rev2916

TESTING AV TRYKKLUFTFLASKER

Vi har eget røykdykkerverksted der vi driver service og vedlikehold av eget røykdykkerutstyr og kjemikalievernutstyr.

I tillegg driver vi også med service mot eksterne kunder som har Draegerutstyr. Vi har utstyr for å trykkprøve/service av dykkerflasker og andre åndedrettsflasker.

trygghetslarm (2)

TRYGGHETSALARM

I forbindelse med salg, programmering og reparasjon av trygghetsalarmer har Brannvesenet Midt IKS et samarbeide med flere kommuner. Brannvesenet rapporterer, fører logg og brukerlister til disse kommunene.

I tillegg har vi også mottak av heisalarmer, nødalarmer fra institusjoner/eldresenter via vår sentral.

Tankbil Steinkjer

UTKJØRING AV VANN

Brannvesenet Midt IKS tilbyr utkjøring av vann/drikkevann.

Kupling maskin

KUPLING AV SLANGER

Brannvesenet Midt IKS har gått til anskaffelse av en kuplingsmaskin for kupling av brannslanger 38 mm og 65 mm. Passer til klokuplinger/T-A, NOR 1 og NOR 3 på 38 mm og 65 mm slanger.

Kuplingsmaskinen er hydraulisk og en klemhylse erstatter tradisjonell bendsling.

Redningsvest

UTLEIE AV REDNINGSVEST

Hos oss kan du leie redningsvester. Vi har vester fra 5 kg til 90+ kg.

PRISLISTE

Priser på utstyr per 01.01.2023

ØVRIG INFORMASJON