Brannsikkerhet på hytta

Røykvarslere:

Alle boliger skal ha brannalarmanlegg eller røykvarslere. Du må ha minst en røykvarsler i hver etasje. De skal være plassert slik at de kan oppdage og varsle om brann på kjøkken, i stua, sonen utenfor soverom og i sonen utenfor teknisk rom. Det kan ikke være dør mellom et rom som skal dekkes og rommet der røykvarsleren er plassert. Har du for eksempel åpen løsning vil en røykvarsler kunne dekke både kjøkken og stue. Hvis du har dør mellom, må du ha en røykvarsler i hvert av rommene. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket. Flere sammenkoblede røykvarslere anbefales. Velg optiske røykvarslere.  Det er viktig at røykvarslere plasseres riktig.  Les monteringsanvisningen nøye.

Bytt batteri minst en gang pr. år. Bytt ut røykvarslere som er mere enn 10 år.

Slokkeutstyr:

Det er påbudt med manuelt slokkeutstyr i alle hytter og fritidsboliger. I hytter som har vanntilførsel og hvor det ikke er fare for frost, anbefales det husbrannslange. Alternativt må du ha et 6-kilos pulverapparat eller et 9-kilos skumapparat.

Rømningsveier:

Ved brann er det viktig at alle kommer seg raskt ut. Snakk derfor med familien om hvordan dere skal opptre ved brann. Hold rømningsveiene ryddige. Kontroller at vinduer og dører enkelt lar seg åpne fra innsiden. Sørg for at dører og vinduer ikke sperres av store snømengder.

I en brann går alt svært fort. Du har ingen tid å miste. Du er overlatt til deg selv og må være din egen brannmann i de første minuttene.

«Redde, varsle, slokke» er en enkel huskeregel for hvordan du bør opptre ved brann:

  • Redde: sørg for at alle kommer seg ut i sikkerhet.
  • Varsle: varsle brannvesenet på nødnummer 110.
  • Slokke: Forsøk å slokke uten å utsette deg selv eller andre for fare.

Gjennomfør din egen brannsikkerhetsrunde i hytte din:
                                                     → Sjekk brannsikkerheten på hytta