Brannsikkerhet ved kuldeperioder

Lav utetemperatur betyr høy belastning på det elektriske anlegget og ildstedet i boligen din, og større fare for brann dersom ikke alt er som det skal.  Vær derfor var på at du bruker disse riktig for å unngå brann.

Elektriske kilde:

Sikringsskap:
Gamle skrusikringer, men også nye, representerer en brannfare. Derfor bør også sikringsskap med brytere sjekkes for overoppheting.

Jordfeilbryter

I tillegg til sikringsskapet kan du også kontrollere jordfeilbryteren: På jordfeilbryteren skal det være en testknapp. Når du trykker inn den, skal bryteren skru seg av. Gjør den ikke det, er det noe galt, og du bør få fagfolk til å rette opp feilen. Men hvis den reagerer, er det bare å vippe den opp igjen etter at den har slått ut, og så har du fått testet at den virker. Husk for all del å vippe bryteren på plass igjen. Glemmer du det, kan du risikere at den blir ødelagt og ikke slår ut når det er behov for det.

Støpsler

I huset kan du også sjekke om det er støpsler som er veldig varme, eller om det er svidd rundt kontakter eller brytere. Dette er tegn på at noe er galt, og at elektriker bør kontaktes for å unngå brann.

Slik bruker du skjøteledning riktig:

 • Sørg for at skjøteledningen er hel og fri for skader.
 • Pass på at ledningen ikke kommer i klem.
 • Bruk en ledning som er passe lang – unngå ledningskveiler og seriekobling.
 • Unngå bruk av skjøteledning på apparater som bruker mye strøm.
 • Husk at skjøteledninger er til midlertidig og begrenset bruk.

Slik fyrer du riktig:

 • Bruk tørr ved og god trekk til det har blitt skikkelig fyr.
 • Reguler trekken slik at det brenner med rolige flammer.
 • Legg på litt og litt ved for å fyre jevnt.
 • Bruk aldri tennvæske, bensin eller andre brennbare væsker i ildstedet.

Alternative varmekilde

Viktig å huske på bruk av oljeovner:

 • Les bruksanvisningen og bruk oljeovner Bruksanvisningen skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk.
 • Ikke bruk skjøteledning.
 • Ikke dekk til ovnen eller plasser den nære brennbart materiale.
 • Pass på at ovnen ikke velter ved lagring og bruk, eller blir skadd under flytting. Ovnen skal oppbevares stående.
 • Bruk aldri en ovn som har oljelekkasje. Ovner som har lekkasje skal leverast tilbake til forhandleren.
 • Bytt ut ovnen etter fem års bruk. (VIKTIG)

God lufting er viktig
Gassapparater, parafinovner og bruk av ildsted forbruker oksygenet i lufta, mens karbondioksid og vanndamp slippes ut i rommet. Med sprengkulde utenfor frister det lite å lufte, men det er viktig at rommet får tilført frisk luft. Hvis normal ventilasjon ikke er god nok, sørg for rask gjennomlufting innimellom. Husk også at mange varmeapparater (både gassdrevne og andre typer) kun skal brukes mens du er til stede og ikke mens du sover.