Forebyggende plikter for eieren av byggverk

 

§ 4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk

Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.

Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.

Eieren skal:

  • Ivareta brannsikkerhetsarbeidet
  • Koordinere og tilrettelegge praktisk og økonomiske tiltak for å imøtekomme brannforebyggende og tekniske krav etter forebyggendeforskriften
  • Kunne kommunisere med brannvesenets tilsynspersonell, gjerne med bistand av personell i organisasjonen som har kunnskaper i brannvernspørsmål.

 

Det er fortsatt lov å delegere brannvernarbeide til en utpekt person. Til tross til det ligger alltid hovedansvaret hos bygnings-/virksomhetseieren.