Depot Nord Statland

BILDE

Brannmannskap i Nord-Statland er organisert med 4 deltidsmannskaper. Styrken er lokalisert ved Slipen med Jeep brannbil av eldre årgang

Brannmannskap:

Brannkonstabler:

Otto Ekker
Morten Olav Hågensen
Svein Hågensen
Arnfinn Teigmo
Roger Øie