Depot Sætervika

Depot Sætervik er organisert med 5 deltidsmannskaper i 0,21 % stilling. Depotet er lokalisert i skolebygningen med verneutstyr, bærbar pumpe på henger og diverse slangemateriell,, samt lett frigjøringsutstyr.

Brannmannskap:

Brannkonstabler:

Thomas Tørriseng Angen
Ove Ragnar Buhaug
Gregar Flaata
Øystein Johansen