Feie- og tilsynstjeneste

Brannstatistikken ifm. viser økning i branner som skyldes feil ved montering, vedlikehold og bruk av fyringsanlegg. Tiltak som tilsyn med fyringsanlegg har en god brannforebyggende effekt, da brann som følge av feil ved fyringsanlegg nå forekommer mer sjeldent.

Dersom du har noen spørsmål du
ønsker å ta opp med oss - ta kontakt!

464 46000

Valg 1 feier (08.00 - 15.30 på hverdager)

Peisovn

INSTALLASJON AV ILDSTED

pipebrann

PIPE-/SOTBRANN

Logo brannvesenet Midt

TILLEGGSTJENESTER / INFORMASJON

OFTE STILTE SPØRSMÅL

I forbindelse med feiing og fakturering bruker vi få mange spørsmål underveis. Derfor har vi samlet ofte stilte spørsmål.

F.eks. «Hvor mange ganger årlig kommer det faktura?» eller «Jeg får faktura på feiing og tilsyn av fritidsbolig, men har ikke fått besøk av feieren.»

Om oss

Feierseksjonen er èn av to seksjoner i forebyggende avdelingen ved Brannvesenet Midt IKS.

Feierseksjonen utfører lovpålagte oppgaver som feiing og tilsyn av fyringsanlegg (skorsteiner og ildsteder).

Hensikten med feietjenesten er å sørge for at fyringsanlegget fungerer optimalt ut i fra gitte forutsetninger og offentlig regelverk, samt forebygge sotbrann som igjen kan føre til boligbrann.