Feie-og tilsynsavgift

Feie- og tilsynsavgiften sendes ut en gang hvert år, i oktober. Fakturaen sendes til den som står som eier på utsendelsestidspunktet, og tar ikke hensyn til evt. eierskifte i løpet av året.

Har du spørsmål?
Se på: http://brannmidt.no/sporsmal/