Feie-og tilsynsavgift

Feie- og tilsynsavgiften sendes ut en gang hvert år, i oktober. Fakturaen sendes til den som står som eier på utsendelsestidspunktet, og tar ikke hensyn til evt. eierskifte i løpet av året.

Eksempel 1:

En huseier med en standard enebolig/fritidsbolig med en stk. skorstein med lav sotdannelse; vil etter de nye satsene betale kr 400,- (285+115) i årlig avgift for feiing og tilsyn.

Eksempel 2:

En huseier med skorstein med høy sotdannelse vil måtte betale kr 630,- (285+345) i årlig avgift for feiing og tilsyn.

Prisene er inkludert merverdiavgift.

 

 

Satser på feie- og tilsynsgebyr, gjeldende fra 2019 

 

Gebyrene skal dekke både ordinær feiing, og tilsyn av fyringsanlegg.

Feiing, kategori 1, skorstein med høy sotdannelse/beksot: Eks mva Inkl mva
Hovedpipe Kr 276,- Kr 345,-
Ekstra pipeløp Kr 138,- Kr 172,50,-
Feiing, kategori 2, skorstein med lav sotdannelse    
Hovedpipe Kr 92,- Kr 115,-
Ekstra pipeløp Kr 46,- Kr 57,50,-
Tilsyn av fyringsanlegg:    
Hovedpipe Kr 228,- Kr 285,-
Ekstra pipeløp Kr 114,- Kr 142,50,-
Tjenester utover ordinære oppgaver    
Fresing av beksot, medgått tid Kr 700,-/time Kr 875,-
Filming av pipe/røykrør Kr 700,-/time Kr 875,-
Kontroll etter pipebrann Gratis, dekkes av ordinært feiegebyr
Befaringer etter forespørsel, som

kan kombineres med tilsyn av fyringsanlegg

Gratis, dekkes av

ordinært feiegebyr

Har du spørsmål?

Se på: http://brannmidt.no/sporsmal/