Feie-og tilsynsavgift

Gebyret for feietjenestene er delt, og består av et gebyr for feiing av skorstein, og et gebyr for tilsyn med ildsted. En slik splitting er mer hensiktsmessig og vil gi en mer rettferdig prising av tjenesten. Gebyret fordeles over en femårs periode og alle boligeiere får besøk av brannforebyggeren (tidligere feieren) i denne perioden. For fritidsboliger er hyppigheten inntil hvert 10.år. Behovet for feiing er behovsprøvd, og er basert på ulike faktorer - blant annet hva det fyres med, hvordan det fyres og sotmengde.

 

Satser på feie- og tilsynsgebyr, gjeldende fra 2022

Gebyrene skal dekke både ordinær feiing, og tilsyn av fyringsanlegg.

Feiing, kategori 1, skorstein med høy sotdannelse/beksot: Eks mva Inkl mva
Hovedpipe Kr 292,- Kr 365,-
Ekstra pipeløp Kr 146,- Kr 182,50,-
Feiing, kategori 2, skorstein med lav sotdannelse
Hovedpipe Kr 120,- Kr 150,-
Ekstra pipeløp Kr 60,- Kr 75,-
Tilsyn av fyringsanlegg:
Hovedpipe Kr 280,- Kr 350,-
Ekstra pipeløp Kr 140,- Kr 175,-
Tjenester utover ordinære oppgaver
Fresing av beksot, medgått tid Kr 880,-/time Kr 1100,-
Filming av pipe/røykrør Kr 880,-/time Kr 1100,-
Kontroll etter pipebrann Gratis, dekkes av ordinært feiegebyr
Befaringer etter forespørsel, som

kan kombineres med tilsyn av fyringsanlegg

Gratis, dekkes av

ordinært feiegebyr

 

Har du spørsmål?

Se på: http://brannmidt.no/sporsmal/