Feie-og tilsynsavgift

Feie- og tilsynsavgiften sendes ut en gang hvert år, i oktober. Fakturaen sendes til den som står som eier på utsendelsestidspunktet, og tar ikke hensyn til evt. eierskifte i løpet av året.

Eksempel 1:

En huseier med en standard enebolig/fritidsbolig med en stk. skorstein med lav sotdannelse; vil etter de nye satsene betale kr 420,- (120+300) i årlig avgift for feiing og tilsyn.

Eksempel 2:

En huseier med skorstein med høy sotdannelse vil måtte betale kr 665,- (365+300) i årlig avgift for feiing og tilsyn.

Prisene er inkludert merverdiavgift.

 

 

 

Satser på feie- og tilsynsgebyr, gjeldende fra 2020 

 

Gebyrene skal dekke både ordinær feiing, og tilsyn av fyringsanlegg.

Feiing, kategori 1, skorstein med høy sotdannelse/beksot: Eks mva Inkl mva
Hovedpipe Kr 292,- Kr 365,-
Ekstra pipeløp Kr 146,- Kr 182,50,-
Feiing, kategori 2, skorstein med lav sotdannelse
Hovedpipe Kr 96,- Kr 120,-
Ekstra pipeløp Kr 48,- Kr 60,-
Tilsyn av fyringsanlegg:
Hovedpipe Kr 240,- Kr 300,-
Ekstra pipeløp Kr 120,- Kr 150,-
Tjenester utover ordinære oppgaver
Fresing av beksot, medgått tid Kr 800,-/time Kr 1000,-
Filming av pipe/røykrør Kr 800,-/time Kr 1000,-
Kontroll etter pipebrann Gratis, dekkes av ordinært feiegebyr
Befaringer etter forespørsel, som

kan kombineres med tilsyn av fyringsanlegg

Gratis, dekkes av

ordinært feiegebyr

 

Har du spørsmål?

Se på: http://brannmidt.no/sporsmal/