Feiing på hytter og fritidsboliger

OBS! Vi har mottatt mange henvendelse. Send oss gjerne en mail til [email protected] . Ikke glem å skriv ned din kontaktinformasjon, hvis vi skulle ha flere spørsmål til deg. Takk for din tilbakemelding. NY SVARFRIST 01.8.2017

Hytter og fritidsboliger skal nå feies og ha tilsyn på lik linje med vanlige boliger. I 2017 skal Brannvesenet Midt IKS kartlegge de nesten 6000 fritidsboligene i våre kommuner. Dette gjør vi ved å sende ut brev til alle eiere.

Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon, er det vel så viktig å stille krav brannsikkerheten der som hjemme.  I følge ny forskrift skal derfor feieren sjekke brannsikkerheten og feie skorsteinen på alle hytter og fritidsboliger.

Brannvesenet Midt IKS har faktisk fritidsboliger i alle våre kommuner: Steinkjer, Inderøy, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Lierne og Røyrvik . 2017 kommer vi til å bruke på å kartlegge disse og planlegge besøk.

Brev til alle fritidsbolig- og hytteeiere

I løpet av starten av juni vil alle eiere av fritidsboliger i våre kommuner få et brev med informasjon om feiing og tilsyn. I forbindelse med dette arbeidet må det gjøres et kartleggingsarbeid. Det medfølger derfor i infoskrivet en link samt kode som kan benyttes for elektronisk tilbakemelding. For de som måtte ønske det medfølger det et skriftlig tilbakemeldingsskjema som kan sendes med posten.

Dette gjør du hvis du mottar brev fra oss:

  • Gå inn på lenken (www.dmbrann.no ) enten via smarttelefon eller pc.
  • Logg på med koden.
  • Svar på spørsmålene i skjemaet
  • OBS! Hvis du har flere ildsteder tilhørende samme skorstein trenger du bare til å registrere en av de. Feieren korrigerer antallet ved feiing.

Spørsmålene som vi ønsker svar på er for eksempel om vi har riktig adresse på hytta, hvor mange piper det er og om du bruker noe annet til oppvarming enn strøm, slik som parafin og gass. Svarene vi får bruker vi når vi skal planlegge våre tilsyn.

I 2017 vil vi begynne å feie og gå tilsyn i hytter og fritidsboliger i våre kommuner. Vi gjør da avtale direkte med hytteeiere om hvordan og når dette er praktisk å gjennomføre for begge parter. Både feiing og tilsyn blir utført samtidig og det er nødvendig at eier eller bruker av hytta er til stede ved gjennomføringen. Vi ønsker å komme inn i hytta for å kontrollere peis, ovn og skorstein innenfra. Dette gjør vi for at eier kan være sikker på at det ikke er skader eller andre feil på fyringsanlegget som kan forårsake brann eller annen skade. Dessuten ønsker vi å snakke om eier om bruk og oppbevaring av parafin og gass, hvis det er aktuelt. Vi vil også informere om rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr. Feieren gir selvfølgelig også informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner!

Samme krav til taksikring

Det er samme krav til taksikring for feiing av hytter og fritidsboliger som det er til vanlige boliger. Du finner mer om taksikring og utstyr til dette her.

Ny forskrift

Tidligere var det slik at hytteeieren selv skulle sørge for at skorsteinen ble feid regelmessig. Nå skal altså hytta og fritidsboligen feies på lik linje med bolighus. Det blir også slik at den enkelte hytteeier får meldeplikt til det lokale brannvesen vedrørende tilstand på skorstein og fyringsanlegg. Hytteeiere har også meldeplikt når det har blitt installert nytt ildsted. I våre kommuner gjøres det enkelt med å fylle ut dette skjemaet for nyinstallasjon av peis, ovn og annet ildsted: Meldeskjema av ildsted

Grunnen til endringene er ny forskrift om brannforebygging som trådde i kraft 1. januar 2016. Forskriften har bestemmelser om at hytter og fritidsboliger skal være underlagt lovpålagt feiing og tilsyn fra brannvesenet. Forskriften har også bestemmelser om at feiing og tilsyn skal foretas etter en risikovurdering. Det er derfor ikke bestemte tidsintervaller som tidligere. Det er feieren som fastsetter behovet ut ifra faste kriterier. Feilmonteringer, elde og slitasje på ildsteder og skorsteiner finner feieren ofte. Dette har stor betydning for brannsikkerheten i boligen. Vår jobb er derfor å gjøre deg som eier/bruker av boligen oppmerksom på farene slik at de kan utbedres før en brann oppstår.

Du kan lese forskrift om brannforebygging på Lovdata.