Fyrverkeri

Fyrverkeri

OBS!OBS! Med bakgrunn i noen uheldige hendelser vil det nå ikke blitt gitt tillatelse til oppskytning av fyrverkeri lengre til privat personer. Arrangementer som private bryllup, bursdager vil ikke være tilfredsstillende grunn for oppskytning. Det kan bli gitt tillatelse til avskytning av fyrverkeri for større offentlige arrangement.

Etter forskrift (datert 26.juni 2002) om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff er det kommunen/brannsjefen i den enkelte kommune som gir tillatelse til handel med eksplosiv vare (fyrverkeri) i perioden 27 – 31. desember, samt lagring av eksplosiv vare (fyrverkeri) inntil 500 kg netto eksplosivt innhold og tillatelse til avfyring av fyrverkeri (utenom nyttårsaften).

Søknadsskjema for handel/lagring av eksplosiv vare finnes hos direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine hjemmesider (dsb.no). Søknaden må sendes inn innen 1 mai. Brannvesenet Midt IKS behandler søknader for Steinkjer, Inderøy, Lierne, Røyrvik, Snåsa, Verran, Namdalseid og Osen kommune. Søknad sendes til:

Brannvesenet Midt IKS, postboks 2033, 7707 Steinkjer.

I en søknad om tillatelse for fyrverkerisalg skal det sendes inn følgende dokumenter:

  • Firmaattest
  • Søknad om tillatelse for fyrverkerisalg
  • Tegninger som beskriver/viser salgsstedet
  • ROS analyse med tilhørende handlingsplan
  • Dokumentasjon på ansettelsesforhold

Ved spørsmål var vennlig og ta kontakt med Jon Kristian Storli

Brannvesenet Midt IKS gjør oppmerksom på at det fra 2007, er utarbeidet et eget gebyrregulativ for tillatelser til salg av eksplosiv vare (fyrverkeri).

Henvendelser vedrørende fyrverkeri kan også gjøres på [email protected]