Grunnkurs for deltidspersonell

Mål
Kurset skal gi ansatte i deltidsbrannvesen opplæring i henhold til målene i kursplan.

Målgruppe – opptakskrav
Grunnkurs deltid er en del av opplæringen for personell som jobber i deltidsbrannvesenet.Søkere skal ha gjennomført nettbasert kurs i brannvern og internopplæring i eget brannvesen. Det presiseres at internopplæringen må dokumenteres

 Faglig innhold

Mellommenneskelige forhold

 • Brannvesenets organisasjon
 • HMS – internkontroll
 • Bevisstgjøring og samarbeid
 • Menneskets adferd i stressituasjoner

Brannfaglige  emner

 • Brannfysikk og brannkjemi
 • Brannventilering
 • Slokkemidler
 • Vannforsyning
 • Berøringsfare, brann i elektriske installasjoner
 • Arbeid på brann- og skadested
 • Samband
 • Brannvesenets forebyggende oppgaver
 • Objektsyn
 • Bygningsmaterialers branntekniske egenskaper

Redningsfaglig emner

 • Trafikkulykker
 • Førstehjelp

Røykdykking

 • Anatomi og arbeidsfysiologi
 • Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking

Kjemikaliedykking

 • Farlig gods
 • Miljølære

Praktiske øvelser

 • Lørdagssamlinger
 • Praksisuke

Skriftlig eksamen
Alle kursene er desentraliserte med kvelds- og lørdagssamlinger. Praksisuka tas ved et godkjent øvingsanlegg etter at teoriundervisningen er gjennomført og førskriftlig eksamen.