Husk røykvarslerens dag 1. desember

Husk røykvarslerens dag 1. desember

Hele norden piper logo

1. desember er dagen for å bytte batteri på røykvarslerene i din bolig. Tidlig varsling er et av de viktigste kriteriene for å unngå personskader ved brann.

Tidlig varsling ved hjelp av røykvarsler bidrar til en rask og trygg evakuering av boligen i tilfelle brann. Det er derfor viktig at røykvarsleren virker som den skal når uhellet først er ute.

Viktig å huske:
– Monter røykvarsleren i taket. Varm røyk stiger og samles under taket først.
– Det anbefales å ha en røykvarsler pr. etasje. Når man har flere røykvarslere bør disse kobles sammen.
– Sjekk at du kan høre røykvarsleren når du er på soverommet, de fleste dødsbranner skjer om natten.
– Test funksjonen hvert kvartal ved å trykke inn knappen på røykvarsleren.
– Bytt batteri en gang i året, gjerne 1. desember.

 

Riktig plassering av røykvarsleren:

  • Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.
  • Ha minst en røykvarsler i hver etasje.
  • I boliger med flere etasjer bør du plassere røykvarslere i nærheten av trappene, slik at lyden fra alarmen bærer lettere gjennom etasjene.
  • Du bør minst ha en røykvarsler per 60 kvadratmeter.
  • Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være større enn 12 meter.

Mer informasjon