Hva gjør jeg ved og etter sot-/pipebrann?

Steng ventiler og luker

Hvis du oppdager pipebrann må du stenge alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Hvis det ikke er fyr i peisen kan du også stenge peisspjeldet. Er det fyr i peisen må du ikke stenge spjeldet. Da vil røyken komme inn i rommet.

Unngå spredning

Ved etasjeskillerne kommer treverk og annet brennbart materiale inntil pipa. Når det brenner i pipa kan dette ta fyr. Vær derfor ekstra oppmerksom på røykutvikling ved etasjeskillene og hold godt øye med loft og kjeller. Hvis du oppdager at brannen sprer seg i etasjeskillene kan du prøve å slokke med vann eller brannslokkeapparat.

Slokke pipebrann

Slokkingen av pipebrann bør du overlate til brannvesenet. Ring nødnummer 110. Hvis du er på hytta eller det er langt til nærmeste brannvesen kan du prøve å dempe brannen med et pulverapparat mens du venter. Åpne forsiktig sotluka i bunnen av skorsteinen og styr slangen fra apparatet inn i skorsteinen. Trykk inn utløseren, men la det bare komme ut litt pulver. Lukk igjen luka. Gjenta dette hvis brannen tar seg opp igjen.

Slik bruker du pulverapparat på pipebrann:

1. Åpne forsiktig sotluka.
2. Styr slangen inn i skorsteinen.
3. Trykk på utløseren i noen sekunder.
4. Lukk igjen luka.
5.Gjenta hvis brannen tar seg opp igjen.

Evakuer i tide

Husk at du ikke må sette deg selv i fare. Du må alltid evakuere før det blir farlig å oppholde seg inne.

Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av brann- og feiervesenet.

Etter sot-/pipebrann

Etter sot-/pipebrann kan utrykningslederen gi midlertidig fyringsforbud. Feieren blir automatisk varslet av beredskapsavdelingen og kommer å varsle om en tilsyn på skorsteinen. Ved skade på eller i pipen kan feieren gi fyringsforbud.