Krav til adkomst til og på tak

Krav til adkomst til og på tak ( forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-6

Plattform

På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være plattform eller feieluke.

Til venstre: Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro. til høyre: På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være plattform eller feieluke.

Til venstre: Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro. til høyre: På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være plattform eller feieluke.

 Takstige med plattformFesting av takstige

 

Sklisikring

  Sklisikrings kroker:

 

Sklisikring eller stigesikring monteres som regel på eller ved takrennen. Den hindrer stigen å skli når løs stige brukes til atkomst til taket. På bygning der gesimshøyden er mer enn 5,0 m, skal det være montert stigefeste for at løs stige skal kunne brukes som atkomst. Det vil også være behov for stigesikring dersom stigen må plasseres i ulendt terreng.

Gangbru

Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro. Eventuelt kan det monteres egen takstige til hver skorstein.

 

eller

Takstige til hver skorstein    Festing av takstige