Stasjon Inderøy

stasjon-indery-500x196

Brannmannskap i Inderøy er organisert med 16 deltidsmannskaper i 0,62% stilling med hjemmevakt i turnus med utrykningsleder og 1 sjåfør i vakt ukedager, vaktlag bestående av utrykningsleder, sjåfør og 2 deltidskonstabler i helger- og høytidsdager. Ved alarmering der det er behov for større ressurser, innkalles alt frimannskap i Inderøy

Adresse:

Sundfærvegen 10
7670 Inderøy

Brannmannskap

Utrykningsledere:

Håvard Lyngstad
Bjørn Ivar Wågan
Per Inge Selbo
Svein Arne Sundfær

Brannkonstabler:

Njål Gran
Bjørn Arild Granlund
Svein Haavik
August Øyen Haukø
Johannes Lyngstad
Bjørn Steinar Røvik
Bjørn Ystgård
Lars Ove Saur
Erik Sundfær
Karl Martin Hallem
Runar Støa
Torstein Ådnanes