Du kan få komfyrvakt av oss!

Brannvesenet Midt har gått til innkjøp av plug&play komfyrvakter, som vi ønsker å dele ut til personer i private hjem, med høy risiko for brann. Det kan være personer med redusert kognitiv tilstand(demens), fysisk handicap som hindrer rask rømning, rusproblemer, m.fl. Ta kontakt med Prosjektkoordinator Trond Marius på telefon 99017246 eller send mail til [email protected].

Komfyrbrann er den vanligste enkeltårsaken til brann i norske hjem. Tørrkoking rammer alle aldersgrupper, fra unge som lager nattmat, til småbarnsfamilier med mange forstyrrelser rundt matlagingen, og eldre som kan glemme eller sovne fra komfyren.

Bildresultat för komfyr brann

Selv om komfyrbranner er hyppigste årsaken til boligbrann, har kun seks prosent montert komfyrvakt. En komfyrvakt kan enkelt installeres, og i nye boliger er det et krav om å ha det. Det er krav til fastmontert komfyrvakt i alle nye boliger fra 2010 i henhold til NEK 400. Ved oppussing gjelder kravet om fastmontert komfyrvakt dersom det legges opp ny kurs til platetopp/komfyr. De samme reglene gjelder fritidsboliger.

En komfyrvakt slår av komfyren hvis kjelen blir tørrkokt eller en plate blir stående på. Enkelte komfyrvakter kan også brukes som barnesikring av komfyren. Komfyrvakt er et fornuftig sikkerhetstiltak i alle boliger.

Øvrig informasjon fra DSB:

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/brann-og-redning-bre/alt-vi-kan-mot-brann/komfyrvaktkampanje-2017/brosjyre_bokmal.pdf

Informasjon fra Elsikkerhetsportalen:

www.elsikkerhetsportalen.no/komfyrvakt/