Komfyrvakt redder liv!

Komfyrbrann er den vanligste enkeltårsaken til brann i norske hjem. Tørrkoking rammer alle aldersgrupper, fra unge som lager nattmat, til småbarnsfamilier med mange forstyrrelser rundt matlagingen, og eldre som kan glemme eller sovne fra komfyren.

Bildresultat för komfyr brann

Selv om komfyrbranner er hyppigste årsaken til boligbrann, har kun seks prosent montert komfyrvakt. En komfyrvakt kan enkelt installeres, og i nye boliger er det et krav om å ha det. Det er krav til fastmontert komfyrvakt i alle nye boliger fra 2010 i henhold til NEK 400. Ved oppussing gjelder kravet om fastmontert komfyrvakt dersom det legges opp ny kurs til platetopp/komfyr. De samme reglene gjelder fritidsboliger.

En komfyrvakt slår av komfyren hvis kjelen blir tørrkokt eller en plate blir stående på. Enkelte komfyrvakter kan også brukes som barnesikring av komfyren. Komfyrvakt er et fornuftig sikkerhetstiltak i alle boliger.

Det er oftest mange spørsmål ifm. en komfyrvakt.

Hvordan virker det? Hvor får vi kjøpt komfyrvakt?
Hva koster en komfyrvakt? Hvilken type komfyrvakt skal vi kjøpe?
Jeg har induksjonstopp, der varmen automatisk skrus av når
kjelen tas vekk. Trenger jeg likevel komfyrvakt?
Hvem har rett til å låne komfyrvakt fra Hjelpemiddelsentralen?
Jeg har gasskomfyr, er det fortsatt krav om komfyrvakt? …

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har svaret på de vanligste spørsmål ifm. komfyrvakt:

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/brann-og-redning-bre/alt-vi-kan-mot-brann/komfyrvaktkampanje-2017/faktaark_korrigert_1.pdf

Øvrig informasjon fra DSB:

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/brann-og-redning-bre/alt-vi-kan-mot-brann/komfyrvaktkampanje-2017/brosjyre_bokmal.pdf

Informasjon fra Elsikkerhetsportalen:

www.elsikkerhetsportalen.no/komfyrvakt/