Kurs & opplæring

Brannvesenet Midt IKS tilbyr kurs til entreprenører, bedrifter, institusjoner og privatpersoner innenfor områdene brannvern, utrykningskjøring, røykdykking, industrivern, førstehjelp og varme arbeider. Vi bistår også ved evakueringsøvelser.

Brannvesenet Midt IKS har høy brannfaglig kompetanse og bred erfaring med utrykninger og nødsituasjoner. Våre instruktører er profesjonelle yrkesbrannfolk med solid operativ erfaring og utdannelse fra Norges brannskole. På Tranamarka har vi ett topp moderne treningsanlegg.

Det er også muligheter for å arrangere kurset i ditt nærmiljø. Er ditt behov en ren praktisk slokkeøvelse har Brannvesenet Midt IKS muligheten til å hjelpe til med dette.
Vi kan også skreddersy kurs etter behov og ønsker, bl.a. innen brannteori, praktiske slokkeøvelser, evakueringsøvelser og/eller førstehjelp.           

KURS VI TILBYR

Førstehjelp og brannvern

FØRSTEHJELP OG BRANNVERN

Brannvesenet Midt IKS gjennomfører kurs i brannvern- og førstehjelp, for bedrifter, borettslag og privatpersoner.

Kurset, med en varighet på to (2) timer, tar for seg de viktigste elementene i fagene og deltagerne får en unik oppfølging gjennom kurset.

dfdsdfdsf

BRANNVERNLEDERKURS

Kurs i brannforebyggende arbeid for både eieren og brukeren av byggverk.

asf

VARME ARBEIDER

Brannvesenet Midt IKS gjennomfører kurs i varme arbeider med det formål å sertifisere alle som utfører varme arbeider der forsikringsselskapene stiller krav om dette.

Opplæringen omfatter en innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeid.

original

KOMPETANSEBEVIS 160

Brannvesenet Midt IKS er godkjent kursarrangør med undervisningstilbud i utrykningskjøring.

Undervisningsansvarlig og instruktør for kursene er Geir Ove Malvik. Han har lang og bred erfaring, samt vært ansvarlig for gjennomføring av en rekke kurs innen utrykningskjøring

Kurs kode 160 for 2023 er planlagt i ukene 4 & 5, 9 & 10, 15 & 16, 21 & 22, 25 & 26, ta kontakt om det er ønskelig med andre tidspkt.

KURS FOR MANNSKAP INNEN UTRYKNING OG BEREDSKAP

original

VEDLIKEHOLDSKURS 160

Dette er et opplegg der man har en teoridel og en praktisk del.
Teoridelen er ett tretimers gjennomgang/ oppfriskning. Dette kan tas i felleskap med flere. Dette følges opp av en praktisk del med demonstrasjonskjøring og praktisk kjøring.

Ta kontakt for å avtale tidspunkt.

Optimalt bør man være i puljer med tre og tre i den praktiske delen.

dfbh

BEREDSKAPSUTDANNINGSKURS 1 (BER 1)

Kurset er et ledd i lederutdanningen for brannpersonell,
og skal kvalifisere for:

  • Opptak til forebyggende kurs
  • Opptak til kurs for operatør på nødalarmsentral
  • Kvalifiserer til utrykningsleder i deltidskorps
'øælæø'

GRUNNKURS DELTIDSREFORMEN

Grunnkurs deltid er en del av opplæringen for personell som jobber i deltidsbrannvesenet.

For mer informasjon og spørsmål ta kontakt med 

Roger Johnsen

Rådgiver for Kompetanse

950 07 815