Kursarrangør for utrykningskjøring, Kode 160

 Brannvesen Midt IKS er fra 2010 godkjent kursarrangør med undervisningstilbud i utrykningskjøring. Undervisningsansvarlig og instruktør for kursene er Geir Ove Malvik. Han har lang tjeneste erfaring fra helsevesenet og forsvaret.

Kurset gjennomføres i hht. godkjent fagplan;

 • Trinn 1 Grunnleggende forståelse av utrykningskjøring.
  Trinnet består av 6 timer undervisning.  Derav 2 timer demokjøring.
 • Trinn 2 Grunnleggende kjøredyktighet.
  Dette trinnet er ikke oppført med antall timer, men hver enkelt skal vise god kjøreforståelse, samhandling og planlegging.  I tillegg kommer god behandling av kjøretøyet. Trinnet avsluttes med en refleksjon mellom instruktør og deltaker om vedk. deltaker er rede for utrykningskjøring.
 • Trinn 3 Utrykningskjøring.
  I dette trinnet er det min. 10 timer teori.  Deretter er det utrykningskjøring.  Med 3 deltakere i bilen er det 45 timer kjøring, hvorav hver enkelt skal ha 15 timer bak rattet, og 30 timer som bisitter.  Avsluttes med refleksjonstime
 • Trinn 4 Utrykningsoppdrag – avsluttende.
  Trinnet består av 4 timer.  Hver enkelt skal kjøre et styrt utrykningsoppdrag på 45 minutter.  Deretter skal det planlegges en kjøring ut fra et gitt oppdrag.  Utrykningsoppdraget tar 30 minutter. Instruktør og deltaker gjennomgår kjøringene for hver enkelt. Kurset evalueres deretter i plenum.

Kurset avsluttes med en teorieksamen og oppkjøring hos Statens vegvesen.
Teoriprøven kan ikke gjennomføres før trinn 3 er gjennomført.

Kurset søkes avholdt i et utstrakt samarbeid med kursdeltakerne, slik at opplæringen gjennomføres enklest og best mulig for den enkelte.

Kursene vil arrangeres etter utvalgt datoer som ligger på vår nett side.

                  Kursavgift pr person er kr 24.000,-

Avgifter til Statens vegvesen i forbindelse med teorieksamen og oppkjøring betales av den enkelte.
Det samme gjelder kostnader for nytt førerkort.
Ved eventuelle behov for ny oppkjøring må dette også dekkes av den enkelte. Men vi stiller bil og instruktør til disposisjon i forkant av ny oppkjøring.

Reise og evt overnatting til instruktør kommer i tillegg etter nærmere avtale.

Er dette noe som interesserer deg så er det bare å ta kontakt.

Kontaktpersoner:

Roger Johnsen                        Geir Ove Malvik

Brannvesenet midt IKS           Malvik undervisning trafikkskole
Rådgiver for Kompetanse      Instruktør
Tlf. 950 07 815                         Tlf. 915 75 724