Ledig stilling som feierlærling

Brannvesenet Midt IKS, er brann- og feiervesen for eierkommunene Steinkjer, Inderøy, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Røyrvik og Lierne. Området dekker 10.600 kvm2 og har rundt 38.000 innbyggere. Det totalt 150 hel- og deltidsansatte i vår organisasjon.

Feierlærling - Bidra til et tryggere samfunn

Brannvesenet Midt IKS tilbyr lærlingekontrakt i feierfaget. Brannvesenet Midt IKS sin administrasjon ligger plassert ved brannstasjonen i Steinkjer.

Vår visjon er «Ingen omkomne i brann». Som et ledd i å oppnå dette skal du gjennomføre informasjonsarbeid om brannrisiko og brannvern i hjemmet, samt feiing av piper og tilsyn med fyringsanlegg.

Stilling: Feierlærling
Sted: Steinkjer
Frist: 26.04.2019

Ønskede kvalifikasjoner

  • For å inngå lærlingkontrakt i feierfaget bør søkeren ha fullført og bestått videregående kurs 1 innen bygg- og anleggsteknikk. Annen relevant utdanning/erfaring kan kompensere for kravet.
  • Det er ønskelig med førerkort min klasse B
  • Helse som er forenelig med denne type arbeid.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved vurdering av søkere

Vi tilbyr

  • Lønn etter avtale
  • Gode og engasjerende kollegaer
  • Godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter

Utdanningen

Søker må delta på obligatorisk opplæring ved Norges brannskole på til sammen 17 uker fordelt på 3 perioder. Den som ansettes må være villig til å ta den utdanningen leder finner nødvendig. Varighet på læretid fastsettes ut i fra skolegang og relevant erfaring.

For stillingen, må det påregnes reise innenfor hele vårt ansvarsområde. Attester og vitnemål vil bli etterspurt i forbindelse med intervju. Arbeidsforholdet er begrenset til læretid for feierfaget.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse

Jon Kristian Storli

Leder forebyggende avdeling

959 66 965

Njål Gran

Feierformann

924 90 802

Søknad merket «Feierlærling» sendes til:
Brannvesenet Midt IKS
Postboks 2033
7707 Steinkjer

Eller sendes elektronisk til [email protected]