Ledige stillinger

Brannvesenet Midt IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Inderøy, Namdalseid, Snåsa, Steinkjer, Lierne, Røyrvik og Verran i Nord-Trøndelag fylke, og Osen kommune i Sør-Trøndelag fylke.

Selskapet ble etablert 1.januar 2006.

Vår region dekker et areal på ca 10.500 km2 og i regionen bor det ca. 38 000 innbyggere.  Brannvesenet har i alt 155 ansatte. I regionene er det 8 brannstasjoner og 3 depot/bistasjoner. Hovedkontoret er i Steinkjer.

Brannvesenet Midt ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke. Gyldig politiattest framlegges ved tilsetting.

Vi kan også svare på spørsmål om vaktordning, utrykninger, øvelser ol. Da det ikke er lik ordning i alle kommuner.