Stasjon Nordli

brannbiler-500x281

Brannmannskap i Lierne stasjon Nordli er organisert med 11 deltidsmannskaper i 0,62% stilling. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager. Alt mannskap alarmeres ved hendelser

Brannmannskap

Utrykningsledere:
Tor A. Aamo
Kenneth Gåsbakk
Anders O. Gåsbakk
Trond Myrvold

Brannkonstabler:
Jostein Aagård
Morten Elvseth
Lars J. Larsen
Tone A. Lindsetmo
Jan Inge Nymann
Knut G. Sandvik
Marcus Aagård

Adresse:

Heggvollveien
7882 Nordli