Lovpålagte tjenenster

Feiing, gjennomføres hvert år, årlig gebyr:  (NOK)
Hovedpipe 275
Ekstra pipeløp 137,50
Delt pipeløp 137,50

 

Feiing, gjennomføres hvert annet år, årlig gebyr:  (NOK)
Hovedpipe 137,50
Ekstra pipeløp 68,75
Delt pipeløp 68,75

 

Feiing, gjennomføres hvert 4. år, årlig gebyr:  (NOK)
Hovedpipe 68,75
Ekstra pipeløp 34,38
Delt pipeløp 34,38
Tilsyn av fyringsanlegg, gjennomføres hvert 4.år, årlig gebyr:
Hovedpipe 204
Ekstra pipeløp 102
Delt pipeløp 204