Maler og dokumenter til branntilsyn

For å forberede dere til branntilsyn har vi laget maler og andre dokumenter.

Vi skal hjelpe dere med branntilsyn!

Sjekkliste til branndokumentasjon

Ved tilsyn kommer vi til å spørre om deres branndokumentasjon. Her er en sjekkliste som viser de dokumentene vi spør etter.

Last ned

Deltakeroversikt på øvelser

Etter hvert som dere gjennomfører mange øvelser kan det bli utfordrende å ha oversikt over hvem som har deltatt. Denne malen kan hjelpe dere med det!

Last ned

Risikoanalyse

En risikoanalyse skal gi svar på hva som kan gå galt med tanke på brann, og om det er behov for noen tiltak. Bruk denne malen for å kartlegge litt enklere.

Last ned

Handling- og tiltaksplan

Det er viktig å dokumentere hvordan dere håndtere feil, mangler og avvik. Denne malen benyttes til å dokumentere fra man kartlegger avvik, og til det lukkes.

Last ned

Øvelsesrapport

Øvelsene dere gjennomfører skal dokumenteres. Denne malen viser til hvilke informasjon som bør være med.

Last ned