Stasjon Namdalseid

image

Brannmannskap i Namdalseid er organisert med 16 deltidsmannskaper i 0,62% stilling med hjemmevakt av 1 utrykningsleder/sjåfør i helger. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager. Alt mannskap alarmeres ved hendelser i Namdalseid.

Brannmannskap

Utrykningsledere:

Odd Jarle Aune
Sverre Høgden
Jan Roger Kaldahl
Arve Sverkmo

Brannkonstabler:

Oddgeir Derås
Håvar Feragen
Bjørn Håvard Hansen
Kjell Olav Ingvaldsen
Rune Mølnå
Harald Røthe
Jon Erik Seierstad
Christina Staven
Geir Sæther
Arne Westerhus
Erlend Stakset

Adresse:

Bjørgmyra
7750 Namdalseid