Om forebyggende avdeling

Brannvesenet Midt IKS, gjennomfører brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter og regelverk for øvrig. Brannforebyggende arbeid skal bidra til at brann og ulykker ikke lett kan oppstå, samt sikre at brannteknisk utforming og utstyr som reduserer skadeomfanget ved brann eller ulykker blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Målet for brannforebyggende avdeling i Brannvesenet Midt IKS, er at alle som bor og oppholder seg i vår region skal kunne oppleve trygghet.

Innsats og arbeidsoppgaver:

  • Gjennomføre tilsyn og kontroll av bygg med spesielt stor risiko (særskilte brannobjekter)
  • Bistå ved byggesaksbehandling for å sikre riktige forutsetninger i nye bygg.
  • Drive med informasjons- og motivasjonsvirksomhet overfor våre innbyggere via media, besøk og direkte kontakt med enkeltpersoner.
  • Bistå ved branntekniske befaringer.
  • Opplæring og kurs for ansatte i offentlige og private virksomheter.
  • Saksbehandling i forbindelse med bruk og oppbevaring av brannfarlige stoffer og fyrverkeri.
  • Feiing og tilsyn av fyringsanlegg i private boliger.