Vedlikehold utrykningskjøring, Kode 160

Brannvesen Midt IKS er fra 2010 godkjent kursarrangør med undervisningstilbud i utrykningskjøring. Undervisningsansvarlig og instruktør for kursene er Geir Ove Malvik. Han har lang tjeneste erfaring fra helsevesenet og forsvaret.

Virksomheter med ansatte som har kode 160 plikter å ha en plan for vedlikehold av denne kompetansen. I den forbindelse har vi ett tilbud om vedlikeholdtrening / kurs til de som har kode 160.

Kurset gjennomføres i hht godkjent fagplan;

  • Trinn 1 består av 3 timer undervisning i teori.
  • Trinn 2 Praktisk kjøring. Dette trinnet består av demokjøring, praktisk kjøring.

Dette er et opplegg der man har en teoridel og en praktisk del. Teoridelen er ett tretimers gjennomgang/ oppfriskning. Dette kan tas i felleskap med flere. Dette følges opp av en praktisk del med demonstrasjonskjøring og praktisk kjøring. Optimalt bør man være i puljer med tre og tre i den praktiske delen.

Kurset prises etter avtale, ineffektiv gjennomførelse påvirker prisen.

Eksempel:
Ett kurs med 12 stk. deltakere gir en pris på kr 2.500,- pr person.
Reise og evt. overnatting til instruktør kan komme i tillegg.
Skulle noe av dette være av interesse er det bare å ta kontakt med oss.

Kontaktpersoner:

Roger Johnsen                       Geir Ove Malvik
Rådgiver for Kompetanse     Instruktør
Tlf. 950 07 815                        Tlf. 91575724