Stasjon Osen

Osen brannmannskap

Brannmannskap i Osen er organisert med 16 deltidsmannskaper i 0,62% stilling. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager.

Brannmannskap

Utrykningsledere:

Håvard Eian
Geir Karlsen
Jørn Normeland
Olav Svee

Brannkonstabler:

Atle Karlsen
Eirik Lino Luisa
Marius Osen
Tor Egil Osen
Espen Osen
Tomas Osen
Hans Kjetil Stein
Pål Sørgjerd
Tonje Svee

Adresse:

Osengrenda
7740 Steinsdalen

          Brannmannskap: