Pipebrann/sotbrann

Forebygg sotbrann/pipebrann

Sørg for god lufting
God forbrenning krever mye luft. Ha alle trekkventilene åpne når du tenner i peisen. Når det er god varme i ovnen kan du skru ned for trekken til det brenner med rolige flammer.

Ikke for mye eller fuktig ved
Hvis du fyller ovnen med ved og fyrer med lite trekk, dannes det beksot i skorsteinen. Det samme skjer hvis du fyrer med fuktig ved. Beksot og tjære som samler seg i pipa tar etter hvert fyr. Det kan skje etter bare noen få måneder med feil fyring.

Sjekk bruksanvisningen eller kontakt leverandøren hvis du lurer på hvordan din peis fungerer.

Hold pipa i orden
Det er ditt ansvar å sørge for å holde skorsteiner og ildsteder i orden. Se etter sprekker og tegn på at pipa kan være ødelagt. Hvis du er usikker, ta kontakt med brann- og feiervesenet i kommunen der du bor.

Slik fyrer du riktig:

  • Bruk tørr ved og god trekk til det har blitt skikkelig fyr.
  • Reguler trekken slik at det brenner med rolige flammer.
  • Legg på litt og litt ved for å fyre jevnt.
  • Bruk aldri tennvæske, bensin eller andre brennbare væsker i peisen eller ovnen.

Slik bruker du pulverapparat på pipebrann (Hvis det er langt fra nærmeste brannstasjonen)
1. Åpne forsiktig sotluka.
2. Styr slangen inn i skorsteinen.
3. Trykk på utløseren i noen sekunder.
4. Lukk igjen luka.
5.Gjenta hvis brannen tar seg opp igjen.
Evakuer i tide! Husk at du ikke må sette deg selv i fare. Du må alltid evakuere før det blir farlig å oppholde seg inne.

Ved sotbrann/pipebrann

Steng ventiler og luker
Hvis du oppdager pipebrann må du stenge alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Hvis det ikke er fyr i åpen peis kan du også stenge peisspjeldet. Er det fyr i åpen peis må du ikke stenge spjeldet. Da vil røyken komme inn i rommet.

Unngå spredning
Ved etasjeskillerne kommer treverk og annet brennbart materiale inntil pipa. Når det brenner i pipa kan dette ta fyr. Vær derfor ekstra oppmerksom på røykutvikling ved etasjeskillene og hold godt øye med loft og kjeller. Hvis du oppdager at brannen sprer seg i etasjeskillene kan du prøve å slokke med vann eller brannslokkeapparat.

Slokke pipebrann
Slokkingen av pipebrann bør du overlate til brannvesenet. Ring nødnummer 110. Hvis du er på hytta eller det er langt til nærmeste brannvesen kan du prøve å dempe brannen med et pulverapparat mens du venter. Åpne forsiktig sotluka i bunnen av skorsteinen og styr slangen fra apparatet inn i skorsteinen. Trykk inn utløseren, men la det bare komme ut litt pulver. Lukk igjen luka. Gjenta dette hvis brannen tar seg opp igjen.

Etter brannen: 
Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av brann- og feiervesenet.
Utrykningslederen kan gi midlertidig fyringsforbud. Feieren blir automatisk varslet av beredskapsavdelingen og kommer å varsle om en tilsyn på skorsteinen. Ved skade på eller i pipen kan feieren gi fyringsforbud.