Prisliste

Her finner du alle priser i forbindelse med båre tjenester:

Gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg

 

Satser på feie- og tilsynsavgift, gjeldende fra 2016 

 Gebyrene skal dekke både ordinær feiing, og tilsyn av fyringsanlegg.

Feiing, kategori 1, skorstein med høy sotdannelse/beksot: Eks mva Inkl mva
Hovedpipe Kr 240,- Kr 300,-
Ekstra pipeløp Kr 120,- Kr 150,-
Feiing, kategori 2, skorstein med lav sotdannelse
Hovedpipe Kr 80,- Kr 100,-
Ekstra pipeløp Kr 40,- Kr 50,-
Tilsyn av fyringsanlegg:
Hovedpipe Kr 200,- Kr 250,-
Ekstra pipeløp Kr 100,- Kr 125,-
Tjenester utover ordinære oppgaver
Fresing av beksot, medgått tid Kr 640,-/time Kr 800,-
Feiing av fyringsanlegg, osv, medgått tid, min. 2t Kr 640,-/time Kr 800,-
Kontroll etter pipebrann Gratis, dekkes av ordinært feiegebyr
Befaringer etter forespørsel, som kan kombineres med tilsyn av fyringsanlegg Gratis, dekkes av ordinært feiegebyr

Øvrige gebyrer fra lovpålagte tjenester finner du her!Mva. kommer i tillegg

_____________________________________________

Beredskap

Vi fyller luft til både 200 og 300 bar flasker.

Røykdykkerverksted

(NOK)
Pris på trykktesting 450.- + evt deler
 Pris på enkeltfylling 100.-

Andre priser ved henvendelse.

Kupling av slanger

(NOK)
Omkupling 38 mm inkl. klemhylse og trykktesting pr. stk. 190,-
Omkupling 65 mm inkl. klemhylse og trykktesting pr. stk. 240,-
Kupling 38 mm m/ny T-A kupling, klemhylse og trykktesting pr. stk. kr. 350,-
Kupling 65 mm m/ny NOR 1, klemhylse og trykktesting pr. stk. kr. 700,-
Ny slange 38 mm m/ T-A klemhylse og trykktesting kr. 2590,-
Ny slange 65 mm NOR 1 klemhylse og trykktesting kr. 3265,-

Alle priser eks. mva.

Utleie av redningsvest

(NOK)
 Døgn 20,-
Helg 40,-
Uke 70,-

Åpningstider for utleie av redningsvest:
Hele uken 8.00 – 21.00

Øvrig

 (NOK)
 Desinfeksjon av fiskeutstyr:

– Depositum
– Gebyr

200,-
50,-

_____________________________________________

Kurs og opplæring

For priser for kurser og opplæring må det tas kontakt med Bjørn Steinar Røvik!