Prøv testen-dag

Dato :       17.6. 2017
Tid:           kl. 10-14
Sted:        Brannstasjonen i Steinkjer

DROP-INN

Hva skjer?
Er du nysgjerrig på om du kunne klare den fysiske testen eller hvilke deler du kan bli bedre i? Vi ønsker å gi deg mulighetene til å prøve på testen til å bli deltidskonstabel hos oss i fremtiden.

Den 17.6 tilbyr Brannvesenet Midt IKS jenter til å prøve den fysiske opptakstesten til brannkonstabel (deltid).

Hvem får komme?
Den 17.6 tilbyr Brannvesenet Midt IKS jenter til å prøve den fysiske opptakstesten til brannkonstabel (deltid).

Hvorfor?
Vi ønsker å skape et likestilt brannvesenet. Sist man hadde pålitelige nasjonale tall, var i 2011, og da var prosentandelen i kvinner 3,7 prosent som jobbet som brannkonstabel.

Vår arbeidsplass skal i større grad gjenspeile innbyggerne i våre eierkommuner, men vi er foreløpig langt unna målet vårt. På våre stasjoner er av 155 ansatte dessverre bare 7 kvinnelig.

Vi har hatt mange flotte og engasjerte søkere. Dessverre har en del vart dårlig forberedt og bare enkelte kvinnelige søkere har bestått det fysiske opptakskravet. Vi er mot kvotering og for likestilling. Brannvesenet Midt IKS leter etter rett personell til jobben. En jevn kjønnsfordeling på arbeidsplassen er viktig for å skape et balansert arbeidsmiljø.

Bra å vite:

  • Brannvesenet representerer Steinkjer, Inderøy, Verran, Namdalseid, Snåsa, Lierne, Osen og Røyrvik. Men hvis du bor i en annen kommune og ønsker til å prøve på testen er du hjertelig velkommen.
  • Vi tar forbehold ifm. utrykning. Stasjonen er åpen og tilgjengelig for testen under forutsetning at det ikke skjer en større utrykning den dagen.
  • Hvis det skulle være stort interesse og oppmøte den 17.6 kommer vi til å tilby flere testtilfellen under sommeren. (Pass på å stemme på FB)
  • Det er DROP-INN dvs. første dame til mølle. Hvis kapasiteten er full får du en ny sjanse. Hvis du har en lang reisevei har du mulighet å booke tid.
  • Du gjør akkurat så mye som du selv vil. Du kan prøve på begge tester eller bare en del. Dette bestemmer du selv.
  • Du må være frisk den dagen.
  • Testen tilbys bare på brannstasjonen i Steinkjer. Ordinære opptakstester for brannkonstabel gjennomføres også til vanlig samlet for alle kommuner i Steinkjer.
    OBS! Opptakstesten er den fysiske teste (se lenk) og en arbeidsrelatert test. Du velger selv hvilken test du har lust å gjøre eller om vil gjøre begge tester.

 

Her finner du mer informasjon om den fysiske testen:
     Krav til fysisk test