Pulverapparat – Hvordan velger jeg rett?

Slik kontrollerer du brannslukningsapparatet:

Du bør selv inspisere apparatet fire ganger hvert år:
• Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
• Er slokkerens bruksanvisning leselig, og vender den ut i rommet?
• Har slokkeren synlig skader?
• Slokker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?
• Er sikringsplinten intakt og plombert?
• Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på slokkeren)
• Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren
• Pulverslokkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.

Finner du feil på apparatet, skal du levere det til kontroll