Risikoanalyse og handlingsplan

Mal for risikoanalyse

I det systematiske sikkerhetsarbeidet er det første steget å gjøre en kartlegging av brannrisikoen. For å hjelpe deg på veien har Brannvesenet Midt IKS utarbeidet en mal for risikoanalysen.

En handlingsplan er et bra verktøy for å holde orden på avvik

En del av det systematiske sikkerhetsarbeidet er å rette opp i avvik. For å holde oversikten er det nyttig å benytte en handlingsplan. Brannvesenet Midt IKS har utarbeidet en mal for å hjelpe til med å holde oversikt over avvik.

handling

Kontakt oss!

Bare ta kontakt om du har spørsmål om risikoanalyse og handlingsplan. Vi hjelper deg gjerne!

Jon Kristian Storli
Leder forebyggende

Når man kartlegger risikoen ved brann er det greit å huske på at sannsynligheten er lav, men konsekvensen kan være stor.

Jonas Selbo
Branningeniør