Røykdykkerverksted

Vi har eget røykdykkerverksted der vi driver service og vedlikehold av eget røykdykkerutstyr og kjemikalievernutstyr .
I tillegg driver vi også med service mot eksterne kunder som har Draegerutstyr.

Vi har utstyr for å trykkprøve/service av dykkerflasker og andre åndedrettsflasker til både 200 og 300 bar flasker.

Lars Fjellhaug - Brannkonstabel

For mer informasjon og spørsmål ta kontakt med 

Lars Fjellhaug
Brannkonstabel