Stasjon Røyrvik

image-500x375

Brannmannskap i Røyrvik er organisert med 16 deltidsmannskaper i 0,62% stilling. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager. Alt mannskap alarmeres ved hendelser

Brannmannskap

Utrykningsledere:

Hans Oskar Devik
Arnt Mickelsen
Berit Staldvik
Frank Åge Aspnes

Brannkonstabler:
Rolf Lavik
Sven Tommy Lindmann
Hans Roger Tangen
Kent Mikkelsen
Rannveig Iren Skålvoll 

Simen Wilfred Wik Andersen

Adresse:

Røyrvikveien 1
7898 Limingen