Stasjon Røyrvik

image-500x375

Brannmannskap i Røyrvik er organisert med 16 deltidsmannskaper i 0,62% stilling. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager. Alt mannskap alarmeres ved hendelser

Brannmannskap

Utrykningsledere:

Hans Oskar Devik
Stein Vidar Aspnes
Roy Mikkelsen
Frank Åge Aspnes

Brannkonstabler:
Rolf Lavik
Lars Egil Solberg
Hans Roger Tangen
Kent Mikkelsen
Rannveig Iren Skålvoll
Simen Wilfred Wik Andersen
Rolf Åge Setermo
Jon Andreas Persson
Jan Erik Karlsen

Adresse:

Røyrvikveien 1
7898 Limingen