Stasjon Snåsa

stasjon-snsa-500x281

Brannmannskap i Snåsa er organisert med 16 deltidsmannskaper i 0,62% stilling med hjemmevakt av 1 utrykningsleder/sjåfør i helger. Utvidet hjemmevakt i forbindelse med ferie- og høytidsdager. Alt mannskap alarmeres ved hendelser i Snåsa

Brannmannskap

Utrykningsledere:

Gøran Lunde
Per N. Opheim
Ole Morten Bergsmo
Ivar Eggen

Brannkonstabler:

Thomas Aasvold
Øyvind P. Berg
Per Martin Westerfjell
Daniel Lunde
Einar Lyngås
Magne I. Selliås
Odd Åge Toldnes
Ola Våg
Robert Bjørhusdahl
Geir Brede
Martin Aasum

Adresse:

Sentrum
7760 Snåsa